OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě mipa-paint.cz

Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu mipa-paint.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, také s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání /doručení/ zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím po zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím  a o jeho nákupech.

Závaznost objednávky:

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Práva a povinnosti prodávajícího:

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat /případně předat/ objednané zboží  na adresu kupujícího. Nedílnou součástí dodávky je faktura-/daňový doklad/ na zakoupené zboží.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího:
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky, při jejím závazném potvrzení nebo v potvrzovací zprávě o přijetí objednávky.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku (do odeslání zboží prodávajícím) nebo vráti zboží do 14-ti dnů od doručení (nepoužité, v nepoškozeném originálním obalu).

Způsob dodání zboží:

Zboží expedujeme při platbě dobírkou nejdéle následující pracovní den po obdržení objednávky přepravní službou.

Zboží, které není momentálně skladem, expedujeme v termínu dohodnutém a odsouhlaseném s kupujícím.

Zboží bude doručeno na doručovací adresu uvedenou v objednávce, případně podle pokynů uvedených zákazníkem v poznámce k objednávce.

O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu.
Doručení zboží (zásilky) proběhne v pracovní dny v obvyklé pracovní době na adresu uvedenou v objednávce. Pro usnadnění doručení přepravní službou doporučujeme uvést v kontaktních údajích nebo v poznámce k objednávce telefonní číslo.

Zboží nezasíláme do zahraničí.

 

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:

Zákazník nebo příjemce zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost a celistvost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud tak nastane, sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky.

Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží (dle objednávky a přiložené faktury) a  v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele e-shopu.

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU׃

Kupující (zákazník) má do 14 dnů od doručení zboží právo na jeho vrácení bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení (způsobilé k dalšímu prodeji), ve vhodném obalu a s dokladem o zakoupení zboží (kopie faktury) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Po doručení vráceného zboží prodejci bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží (bez poštovného nebo dopravného). Vážený zákazníku, pro snadnější a rychlejší vyřízení vrácení finanční částky za vrácené zboží prosím uvádějte spojení na Váš bankovní účet.

Zboží, které zasíláte zpět z důvodu žádosti o vrácení peněz NEZASÍLEJTE na DOBÍRKU, takto zaslané zásilky nebudou přijaty.

REKLAMACE:

Případné reklamace zboží zakoupeného v tomto e-shopu  budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte ve vhodném obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

PŘEPRAVNÉ:

Při objednávce do hodnoty 1500,- Kč včetně DPH účtujeme přepravné Kč 120,- včetně DPH. Při nákupu nad 1500,- Kč včetně DPH je dopravné v ČR zdarma.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Dobírka - peníze za zboží zaplatíte při převzetí zboží pracovníku přepravní služby.